Hallo beste lezer, mijn naam is Sanne Peters en ik ben een tweeëntwintig jarige student journalistiek. Ik verwelkom je graag op mijn website waar mijn afstudeerportfolio te vinden is. Dit portfolio bestaat uit een reflectieonderzoek en daarnaast vijf producties. Via het menu aan de rechterkant zijn deze onderdelen terug te vinden.

Als je op het kopje ‘onderzoek’ klikt, kom je bij mijn reflectieonderzoek uit. De hoofdvraag van dit onderzoek is: Hoe kunnen dagbladjournalisten zorgen voor culturele diversiteit in hun brongebruik? Aan de hand van verschillende deelvragen geef ik antwoord op deze vraag en in de conclusie geef ik mijn eigen visie op dit vraagstuk.

Onder het kopje ‘Vrije Ruimte’ vind je bij jaar vier mijn producties. De eerste productie is een beschouwende essay over het Instagramaccount Zeikschrift. Hierin kijk ik naar wat journalisten doen met de feedback die zij van Madeleijn van den Nieuwenhuizen krijgen. In deze productie toon ik produceren, reflecteren en researchen aan.

Mijn tweede productie is een persbericht over het werkboek Hier ben ik. Dit boek dat uitgegeven wordt door uitgeverij Ten Have leert vrouwen meer van zichzelf te houden. Met deze productie toon ik produceren aan.

De derde productie is een interview met auteur Wendy Hobbelink over haar boek Grenzeloos vrij in opdracht voor Managementboek. Met deze productie toon ik produceren en publieksgerichtheid aan

Voor uitgeverij Ten Have schreef ik ook een interview met Wendy Hobbelink. Dit is mijn vierde productie en hiermee toon ik produceren en publieksgerichtheid aan

De vijfde productie is een blogpost over Het overgave-experiment, een boek van auteur Michael Singer. Deze blog is ook geschreven voor Managementboek. Met deze productie toon ik produceren en publieksgerichtheid aan.

De competenties reflecteren en vernieuwen toon ik aan in het procesverslag, dat te vinden is in de post ‘Competenties’, dat bij ‘Zelfreflectie’ is ingedeeld. De competentie researchen toon ik ook aan in mijn reflectieonderzoek.

De verantwoordingen voor mijn producties zijn ook te vinden onder het kopje ‘Vrije Ruimte’. Per productie leg ik uit hoe deze tot stand kwam en welke bronnen ik raadpleegde. Ook de verantwoording voor mijn onderzoek is hierin opgenomen.

Om een duidelijk overzicht te hebben van hoe ik alle competenties aantoon, klik je bij ‘Zelfreflectie’ bij jaar vier op competenties.

Mijn zelfreflectie op het vierde schooljaar vind je ook bij het kopje ‘Zelfreflectie’, bij jaar 4.

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *